Αποστολή και Όραμα

Αποστολή και Όραμα…

Η αποστολή του Διεθνούς Ρόταρυ, μιας παγκόσμιας ένωσης Ροταριανών Ομίλων, είναι η παροχή προσφοράς (υπηρεσίας) στους άλλους, η προαγωγή υψηλών ηθικών προτύπων και η προώθηση της παγκόσμιας κατανόησης, καλής θέλησης και ειρήνης μέσω της συναδέλφωσης των ηγετών των επιχειρήσεων, των επαγγελμάτων και της κοινωνίας.

Το όραμα του Διεθνούς Ρόταρυ είναι να είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμο για την αφοσίωσή μας στην Προσφορά Υπερβαίνοντας τον Εαυτό μας ώστε να προωθήσουμε την παγκόσμια κατανόηση, καλή θέληση και ειρήνη.