Η Ροταριανή Προσευχή

Η Ροταριανή Προσευχή

Το Ρόταρυ, ως παγκόσμια οργάνωση, έχει στις τάξεις του μέλη από διαφορετικές φυλές, όλων των θρησκειών  και των δογμάτων καθώς και διαφόρων πολιτικών πεποιθήσεων. Ως οργάνωση επαγγελματιών που επιδιώκουν την ‘Προσφορά Υπερβαίνοντας τον Εαυτό τους’, δεν επιτρέπει τις θρησκευτικές και πολιτικές συζητήσεις στις εκδηλώσεις του.

 

Όμως οι Ροταριανοί είναι κατ΄ αρχήν συνειδητοί πολίτες της χώρας τους και άνθρωποι που υπηρετούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Στις δύο Ελληνικές Περιφέρειες, κάθε συνάντηση ή συνεστίαση ξεκινά με την προσευχή που έχει συντάξει ο Καθηγητής της Θεολογίας Γεράσιμος Κονιδάρης και η οποία έχει ως εξής:

 

Κύριε, ευλόγησε αυτή την συνεστίαση

Καταξίωσέ μας με τις δωρεές της αγάπης σου και

Καθοδήγησέ μας να επιτελούμε τις εντολές σου ωφελώντας τον πλησίον μας

Αμήν