Λεωφόροι Δράσης

Λεωφόροι Δράσης (Προσφοράς)…

Σε κάθε Όμιλο, η δράση κατευθύνεται σε πέντε τομείς που ονομάζονται Λεωφόροι και ουσιαστικά επιτρέπουν στους Ροταριανούς να υπηρετήσουν με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο το Σκοπό του Ρόταρυ.

 

Εσωτερική Δράση

…εστιάζει στην ενδυνάμωση της συναδέλφωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Ομίλου.

Επαγγελματική Δράση

…ενθαρρύνει τους Ροταριανούς να υπηρετούν άλλους μέσω των απασχολήσεών τους και να εφαρμόζουν υψηλά ηθικά πρότυπα.

Κοινοτική Δράση

…καλύπτει προγράμματα και δράσεις που αναλαμβάνει ο Όμιλος για να βελτιώσει τη ζωή στη κοινότητα.

Διεθνής Δράση

…περιλαμβάνει ενέργειες που γίνονται για να επεκταθεί το ανθρωπιστικό έργο του Ρόταρυ σε όλο το κόσμο και να προωθηθεί η παγκόσμια κατανόηση και ειρήνη.

Δράση προσφοράς στη Νεότητα

…προστέθηκε το 2010 στις υπόλοιπες 4 που έχουν θεσμοθετηθεί από το 1920. Ενθαρρύνει τους Ροταριανούς να αναλαμβάνουν προγράμματα και δράσεις που ωφελούν τους νέους.

Κάθε Ρ. Όμιλος κάθε χρόνο προγραμματίζει και εκτελεί ένα ισόρροπο πρόγραμμα δράσης που υπηρετεί και τις 5 λεωφόρους.