Ο Τετραπλός Ροταριανός Έλεγχος

Ο Τετραπλός Ροταριανός Έλεγχος

Ο Τετραπλός Ροταριανός Έλεγχος…

Η ηθική υπόσταση κάθε μέλους είναι σημαντική για το Ρόταρυ. Ένα απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή των αρχών του Ρόταρυ στην καθημερινή μας ζωή είναι ο Τετραπλός Ροταριανός Έλεγχος:

 

Για όσα σκεπτόμαστε, λέμε ή πράττουμε

  1. Είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ;
  2. Είναι ΔΙΚΑΙΟ για όλους όσους αφορά;
  3. Προάγει την ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ και τη ΦΙΛΙΑ;
  4. Είναι ΩΦΕΛΙΜΟ σε όλους τους ενδιαφερόμενους;