Προγράμματα του Διεθνούς Ρόταρυ

Προγράμματα του Διεθνούς Ρόταρυ

Στόχοι

Οι ροταριανοί Όμιλοι σε όλο τον κόσμο, σχεδιάζουν και υλοποιούν καινοτομικά προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών σχετικά με:

 • Την επίλυση προβλημάτων των νέων (πχ επαγγελματικός προσανατολισμός, ναρκωτικά) και των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • Την αντιμετώπιση των κινδύνων για τα παιδιά (άστεγα, κακοποιημένα, παραμελημένα, παιδική εκμετάλλευση, ορφανά),
 • Την εξάλειψη και την πρόληψη ασθενειών,
 • Την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και της ανικανότητας αριθμητικής,
 • Την βελτίωση των συνθηκών ζωής όπως την ανακούφιση από την πείνα και την εξασφάλιση καθαρού νερού,
 • Την προστασία του περιβάλλοντος, κ.λ.π.
 • Δομημένα προγράμματα

 

 

Το Ρόταρυ έχει επίσης συγκεκριμένα προγράμματα που μπορούν να αναπτύξουν οι Όμιλοι:

 

 • Ιντεράκτ – ίδρυση και διατήρηση Ομίλου προσφοράς για νέους και νέες, ηλικίας 14-18 ετών
 • Ροταράκτ – ίδρυση και διατήρηση Ομίλου προσφοράς για νέους και νέες ηλικίας 18-30 ετών
 • Παγκόσμιες Ομάδες Δικτύωσης– ομάδες Ροταριανών, που επικεντρώνονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος διεθνώς, περιλαμβάνουν τις Ροταριανές Ομάδες Δράσης (πχ αιμοδότες ή δωρητές οργάνων) και τις Ροταριανές Συναδελφώσεις (πχ παίκτες σκακιού)
 • Ροταριανή Ανταλλαγή Φιλίας – πρόγραμμα, που προωθεί μέσω της αμοιβαίας επίσκεψης οικογενειών Ροταριανών από διαφορετικά κράτη, την οικοδόμηση διεθνών σχέσεων, που μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνή συνεργασία για προγράμματα προσφοράς
 • Ροταριανοί Εθελοντές – πρόγραμμα, που χορηγεί για Ροταριανούς και άλλους ικανούς επαγγελματίες, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και την εμπειρία τους, σε προγράμματα, που χρειάζονται βοήθεια
 • Ροταριανή Ανταλλαγή Νέων – πρόγραμμα, που προωθεί την διεθνή κατανόηση και την ειρήνη με ανταλλαγές μεταξύ μαθητών ηλικίας 15-19 ετών
 • RYLA – πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους ανθρώπους, που επικεντρώνεται στην ηγεσία, στα πολιτικά δικαιώματα και την προσωπική ανάπτυξη
 • Παγκόσμια Κοινοτική Δράση – κοινό πρόγραμμα κοινοτικής δράσης Ροταριανών ομίλων από δύο ή περισσότερες χώρες